Vad som gäller kring dina personuppgifter

Integritetspolicy


Integritetspolicy

Integritetspolicy
Vi på SweTrack erbjuder våra kunder en rad kraftfulla mjukvarutjänster som gör det möjligt att spåra alla möjliga typer av objekt i realtid - direkt från en dator eller mobil enhet. Det är naturligt att du har frågor kring hur vi hanterar den data som samlas in från din GPS-spårare när du använder våra mobilappar och webbsidor. Därför kommer vi nedan att upplysa dig om hur dina personuppgifter och GPS-spårarens positionsdata hanteras i våra system. Du ska självklart känna att alla dina personuppgifter är säkra hos oss.

GDPR
General Data Protection Regulation (GDPR), eller Dataskyddsförordningen på svenska är en EU stadgad förordning som trädde i kraft våren 2018. GDPR  syftar främst till att stärka och harmonisera dataskyddet för medborgare inom EU. Förordningen ålägger organisationer att skydda personuppgifter genom organisatoriska, administrativa och tekniska åtgärder, och att tillhandahålla dokumentation för detta skydd. Förordningen reglerar hur företag får hantera personuppgifter, det vill säga information som samlas in om dig när du använder tjänster och produkter. Sammanfattat får företag inte hantera personuppgifter som kan identifiera dig som person i större utsträckning än vad som behövs. Ett företag äger därmed inte dina personuppgifter utan lånar endast dessa. Detta betyder att du som användare har rätten att när som helst ta bort dina uppgifter när du inte längre utnyttjar en tjänst.

SweTrack Electronics AB värnar om din personliga integritet och har full förståelse för vikten av anonymitet när det kommer till känslig platsinformation. Därför vill vi nedan informera om hur, varför och när vi använder dina personuppgifter, för att du ska känna dig så trygg som möjlig.

Personuppgifter när du använder SweTrack Live:
När du använder plattformen SweTrack Live för både mobil och webbläsare samlar vi endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att tjänsten ska fungera. Vi lämnar aldrig ut information om våra användare eller hur de använder våra produkter till tredje part, undantaget vid rättsliga processer och brottsutredningar där vi är ålagda enligt svensk lag att utlämna dessa uppgifter samt till betalningssystemet Stripe.

Personuppgifter som förses av dig:
Följande personuppgifter uppges av dig när du använder SweTrack Live genom att själv ange dessa uppgifter.

Kontouppgifter
När du använder en av våra mjukvarutjänster har du ett personligt konto som är knutet till din(a) GPS-spårningsenhet(er). Kontot skyddas med hjälp av ett lösenord som du själv väljer när du skapar kontot. Vi rekommenderar att du använder ett starkt lösenord som innehåller både stora och små bokstäver, siffror och specialtecken såsom utropstecken, frågetecken och punkter. Lösenorden lagras i krypterad form i vår databas. Det är inte möjligt för SweTrack Electronics AB eller någon tredje part att se vilket lösenord du använder till ditt konto hos oss eftersom denna information är krypterade i vår databas. Vi vill uppmana dig att aldrig dela med dig av dina användaruppgifter till någon annan, samt att byta lösenord frekvent.

När du skapar kontot i appen så har du möjlighet att fylla i förnamn och efternamn. Att uppge denna information är helt frivilligt och informationen används endast för att skapa en mer personlig användarupplevelse i SweTrack Live. Denna information, om du väljer att uppge den, lämnas aldrig vidare till tredje part.

Betalningsmetod- och information
Om du betalar med kort anger du följande personuppgifter; kortnummer, namn och CVC-kod. Dessa personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra en transaktion av ditt kort skickas vidare till ett tredjeparts-betalningssystem som heter Stripe. Detta system tillhandahålls det vill säga inte av SweTrack Electronics AB. Du kan läsa mer om hur Stripe behandlar dina personuppgifter genom följande länk: https://stripe.com/us/privacy/.

SweTrack Electronics är ålagd enligt svenska Bokföringslagen (1999:1078) att spara samtliga kunduppgifter härledande till betalningar i minst sju år. Detta för att kunna underlätta bokföring och bistå med bokföringsunderlag om detta skulle efterfrågas av myndigheter.

IMEI-nummer
IMEI-numret är GPS-spårarens identifikationsnummer och används för att koppla ihop din fysiska hårdvara till SweTrack Live så att databasen ska kunna visa enhetens position. Detta nummer är kopplat till vår databas och den information vi kan uttyda som kan härledas till användaren är vilket konto som enheten är registrerad på, den senaste positionen som enheten har registrerat, vilken återförsäljare som har sålt enheten och vilken betalningsmetod som används för att betala enhetens dataplan.

Personuppgifter som inte förses av dig:
Följande personuppgifter förses inte aktivt av dig själv utan utläses från våra diverse system för att tjänsten ska fungera och skapa en sådan god användarupplevelse som möjligt.

Nuvarande position:
Om du använder den mobila applikationen SweTrack Live har du möjlighet att se vart du befinner dig i förhållande till var din GPS-spårare är. Denna uppgift visas bara lokalt i din telefon och varken SweTrack eller tredje part kan se den. Det innebär att platsinformationen aldrig lämnar din telefon. Denna position kan varken ses, användas eller lagras i våra system, utan används endast lokalt (för dig) när du har appen uppe.

När du använder en av våra GPS-spårare tillsammans med en livespårningstjänst från SweTrack Electronics AB samlar GPS-spåraren kontinuerligt in information om var den befinner sig och skickar sedan denna information till en databasserver. Våra mobilappar och webbtjänster hämtar sedan positionsinformationen från databasservern och visar den för dig, i appen eller på webbtjänsten, utritad på en karta. Historiska positioner lagras även i databasen, så att du ska kunna begära ut historik på hur din GPS-spårare rört sig under en angiven tidsperiod. Våra servrar och MySQL-databaser är starkt krypterade och det är inte möjligt för tredje part att komma åt databaserna och/eller servrarna och ta reda på information om hur du använt din produkt.

Analysdata
När du använder SweTrack Live på mobilen samlar Google in anonymised data genom ett system som heter Firebase. Denna data är endast ämnad för utvärderingssyfte och kan inte identifiera en enskild användare. Information som förses av Firebase är:

  • Språk som är inställd på telefonen
  • Antal användare
  • Land
  • Vilka sidor som är mer besökta än andra
  • Antal aktiva användare

När du använder en SweTrack GPS-spårare
Du lämnar även ifrån dig personuppgifter i samband med användandet av den fysiska hårdvaran, det vill säga GPS-spårare från SweTrack Electronics AB.

Information om enheten
För att vi ska kunna förse dig med en sådan bra användarupplevelse och support som möjligt samlar våra system in information från din enhet. Detta inkluderar bland annat enhetens IMEI-nummer, vilken typ av SIM-kort som den har med tillhörande ICCID-nummer, vilken mjukvaruversion enheten har, hur mycket data som har laddats upp av enheten, tidsangivelser när enheten senaste var aktiv och vilken typ av kommandon som enheten skickar ut.

Platsdata
Våra GPS-spårare lagrar inte någon positionshistorik lokalt, utan all information om aktuell position lagras endast tillfälligt i GPS-spårarens arbetsminne för vidare utskick till användaren. Det är inte möjligt för tredje part att direkt från GPS-spåraren avläsa hur den använts.

Hur kan jag styra hur mina användaruppgifter används?
När du inte längre använder våra produkter och tjänster raderar vi de personuppgifter som har samlats in om dig från vår databas. Du anses inte längre använda tjänsten eller produkten längre när du valt att säga upp din dataplan, tagit bort dina enheter på SweTrack Live och avslutat ditt konto.

Nedan förklaras olika sätt du kan påverka och styra över de personuppgifter som vi samlar in om dig:

Ändra kontouppgifter
Om du vill ändra dina kontouppgifter kan du göra detta i SweTrack Live genom att navigera till Kontrollpanelen -> Kontoinställningar. Där kan du ändra användaruppgifter som namn, användarnamn och lösenord.

Radera positions- och larmhistorik
I enlighet med GDPR erbjuder vi dig som kund rätten att själv radera all positions- och larmhistorik som en specifik enhet har samlat in. Detta gör du på SweTrack Live genom att gå in på kontoinställningar. Läs mer i följande guide: https://swetrack.zendesk.com/hc/articles/360021572979-25.

Viktigt att notera är att om du väljer att radera all positions- och larmhistorik går denna information inte att återskapa då den raderas permanent från vår databas.

Avsluta en dataplan
Att du avslutar din dataplan är en förutsättning för att du ska kunna radera dina enheter/konto från vår databas utan att fortsatt bli debiterad varje månad. Notera att din betalningsinformation/historik inte raderas när du avslutar din dataplan utan denna information sparas i minst sju år i enlighet med Bokföringslagen (1999:1078) innan det raderas.

För att avsluta en dataplan, följ stegen i följande artikel: https://swetrack.zendesk.com/hc/articles/360021549140-19.

Radera enheter från kontot
När du raderar en enhet från ditt konto raderas samtlig information som samlats in från den enheten från vår databas. Innan du raderar en enhet är det viktigt att du avslutar dess dataplan först. Raderas enheten innan dataplanen är avslutad kommer avgiften fortsatt debiteras varje månad. Läs mer om hur du avslutar en dataplan: https://swetrack.zendesk.com/hc/articles/360021549140-19.

För att radera en enhet, följ instruktionerna i följande artikel: https://swetrack.zendesk.com/hc/articles/360021573459-7.

Avsluta och radera ett konto
Om du väljer att avsluta ditt konto måste du först radera samtliga enheter som du har registrerad på det kontot (se ovan). När du raderar ditt konto raderas alla personuppgifter kopplad till det kontot från vår databas. För att radera ditt konto, följ instruktionerna i följande artikel: https://swetrack.zendesk.com/hc/articles/360021548720-24.