×

Meny

Minska förbrukningen av mobildata på din SweTrack Engine

Hur sparar jag mobildata?

  • Författare

    SweTrack
  • Kategori

    Manualer
  • Senast uppdaterad

    2017-11-01
Tillbaka

Din SweTrack Engine kommer med ett intelligent läge för att minska förbrukningen av mobildatatrafik vid livespårning. Detta är användbart när du exempelvis använder ett kontantkort med en mycket begränsad surfpott i enheten.

Läget för minskad förbrukning av mobildata innebär att enheten inte kommer att skicka upp aktuell position när inga rörelser har detekterats på 5 minuter. Detta innebär alltså att din SweTrack Engine inte kommer att söka efter aktuell position när den känner av att fordonet är parkerat eller av annat skäl stillastående. Så fort en rörelse detekteras så kommer enheten att återgå till att skicka upp position som vanligt. För att aktivera funktionen, skicka kommandot mindredata123456 aktivera till enheten som ett sms. För att avaktivera funktionen, skicka kommandot mindredata123456 av till enheten.

Visste du att?