×

Meny

Vad är spårningsteknik och hur fungerar det?

Vad är egentligen spårningsteknik och hur fungerar det?

  • Författare

    SweTrack
  • Kategori

    Artiklar
  • Senast uppdaterad

    2017-10-26
Tillbaka

GPS-tekniken har funnits i många år, och har av konsumenter använts flitigt för navigering i personbilar sedan tidigt 2000-tal. Men under de senaste åren har en ny trend seglat upp på marknaden - nämligen att använda GPS-tekniken för att lokalisera ett specifikt objekt, istället för att använda den för att få vägbeskrivning till eller från en viss plats.

Till att börja med så behöver man förstå att det krävs flera steg & komponenter för att det ska gå att spåra ett föremål eller en person med hjälp av GPS. Till att börja med så behöver vi placera en spårsändare med ett GPS-chip på objektet som vi önskar spåra. Detta GPS-chip drivs av ett batteri och innehåller antenner som låter chipet kommunicera med satelliterna för att kunna bestämma var spårningsobjektet (eg. själva spårningschipet) för närvarande befinner sig. Positionen trianguleras och överförs till spårsändaren, som med hjälp av den inbyggda processorn översätter detta till vanliga koordinater (longitud och latitud). Det som har hänt här är att spårsändaren vet på vilka koordinater den befinner sig. Men än så länge så finns denna information bara lagrad långt inne i det avancerade GPS-chipet som du finner i våra produkter - nästa steg är att tala om för användaren var spårningsobjektet befinner sig.

Det finns i dagsläget två vanligt förekommande metoder som används för kommunikation mellan människa och GPS-spårare. Det ena sättet är det som i dagligt tal brukar kallas för walkie-talkie-modellen, och det är egentligen inte svårare än att GPS-spåraren innehåller en radiosändare som överför koordinaterna till en handhållen enhet. Den handhållna enheten innehåller vanligtvis kartor - på samma sätt som GPS-navigatorn i en personbil - och med hjälp av den handhållna enhetens mjukvara så pekas koordinaterna ut på en karta, så att användaren visuellt kan se var GPS-spåraren befinner sig. Detta var tidigare den vanligaste överföringsmetoden, men nackdelen med detta är att räckvidden är begränsad - som mest brukar denna metod ge en räckvidd på några kilometer. Dessutom behöver användaren inte bara investera i en GPS-spårare, men också i en handhållen mottagarenhet. Därför har vi på SweTrack valt att inte använda denna överföringsmetod i våra produkter.

Våra produkter använder GSM-överföring, vilket i korta drag innebär att spårsändaren har ett inbyggt GSM-chip med tillhörande SIM-kort som kommunicerar med användaren. Enkelt förklarat så innehåller varje SweTrack-spårare en liten inbyggd mobiltelefon. Det här GSM-chipet, eller mobiltelefonen, använder vårt vanliga svenska mobilnät för att föra över informationen till dig som användare. Merparten av våra användare utnyttjar en funktion som kallas livespårning - detta innebär att GPS-spåraren skickar koordinaterna över Internet till en server, som avkodar informationen och ritar ut positionen på en karta som användaren kan visa i sin smartphone, surfplatta eller PC. Dagens spårsändare har så pass hög kapacitet att de kan skicka nya positioner kontinuerligt, så att användaren kan följa enhetens rörelse i realtid - därav namnet "livespårning". Detta är smidigt om du vill följa ett fordon eller ett djur som är i rörelse vid spårningstillfället. Om användaren bara vill ta fram positionen sporadiskt så kan man i många fall även skicka sms till enhetens telefonnummer - kort därefter kommer enheten att skicka ett sms med en länk till en karta, där du ser den aktuella positionen.

Sammanfattning

Här sammanfattar vi i korta drag hur en positionsuppdatering med en SweTrack-spårare kan gå till, från början till slut.

Hitta rätt GPS-spårare för dig

Visste du att?