Sekretesspolicy för
SweTracks mjukvarutjänster

Hej! Vad kul att du hittat hit.

Vi på SweTrack erbjuder våra kunder en rad kraftfulla mjukvarutjänster som gör det möjligt att spåra allt från hundar och katter till segelbåtar till värdetransporter i realtid - direkt från en dator eller mobil enhet! Det är helt naturligt att du har frågor kring hur vi hanterar den data som samlas in från din GPS-spårare när du använder våra mobilappar och webbsidor, och därför vill vi här berätta hur dina personuppgifter och GPS-spårarens positionsdata hanteras av våra system.

Denna sekretesspolicy gäller för alla mobilappar, webbtjänster och serverplattformar som utvecklats av SweTrack Electronics AB - t.ex. SweTrack Live, AlkoLarm, Retail Security och GPSEvent.

Söker du efter vår fullständiga integritetspolicy, som beskriver hur dina personuppgifter hanteras i samband med köp och bruk av våra produkter/tjänster? Klicka här!

Vårt löfte till dig

Din information är krypterad

All information om dig, såsom användarnamn och lösenord, är helt krypterad i vår säkra databas. Även de positionsuppgifter som din GPS-spårare skickar till vår databas för att kunna visa upp dem i appen är helt krypterade!

Inga personuppgifter samlas in från din telefon

Det enda vår mobilapp samlar in från din telefon är telefonens nuvarande position, för att kunna visa var du befinner dig i förhållande till var din GPS-spårare är. Denna position lagras inte i våra system, utan används endast tillfälligt när du har appen uppe. Vi samlar inte in någon annan information om dig, såsom kontakter, sms eller telefonlistor.

Ingen information säljs vidare

Vi lämnar aldrig ut information om våra användare eller hur de använder våra produkter till någon tredje part!

Fullständig sekretesspolicy

Sekretessinformation för mobilappar
Detta avsnitt i sekretesspolicyn berör samtliga mobilappar som utvecklats av SweTrack Electronics AB.

När du använder appen så begär appen tillstånd att lokalisera din mobiltelefon med hjälp av GPS. Denna funktion används för att visuellt kunna visa var du befinner dig i förhållande till var din GPS-spårare befinner sig. Din mobiltelefons nuvarande position lagras inte på några servrar som ägs av SweTrack Electronics AB och lämnas inte vidare till tredje part. Positionen samlas endast in i syfte att förbättra användarupplevelsen när du använder appen. Ingen annan information - såsom dina samtalsloggar, sms, kontaktuppgifter eller installerade appar - samlas in från din telefon när du använder våra appar.

Sekretessinformation om positionshistorik och aktuell position
Detta avsnitt i sekretesspolicyn berör samtlig mjukvara från SweTrack Electronics AB. När du använder en av våra GPS-spårare tillsammans med en livespårningstjänst från SweTrack Electronics AB så samlar GPS-spåraren kontinuerligt in information om var den befinner sig och skickar sedan denna information till en databasserver. Våra mobilappar och webbtjänster hämtar sedan positionsinformationen från databasservern och visar den för dig, i appen eller på webbtjänsten, utritad på en karta. Historiska positioner lagras även i databasen, så att du ska kunna begära ut historik på hur din GPS-spårare rört sig under en angiven tidsperiod. Våra servrar och MySQL-databaser är starkt krypterade och det är inte möjligt för tredje part att komma åt databaserna och/eller servrarna och ta reda på information om hur du använt din produkt. SweTrack Electronics AB lämnar heller aldrig vidare någon information om din GPS-spårares positioner, varken aktuella eller historiska, till tredje part. Våra GPS-spårare lagrar inte någon positionshistorik lokalt, utan all information om aktuell position lagras endast tillfälligt i GPS-spårarens arbetsminne för vidare utskick till användaren. Det är inte möjligt för tredje part att direkt från GPS-spåraren avläsa hur den använts.

Sekretessinformation om användarnamn och lösenord
Detta avsnitt i sekretesspolicyn berör samtlig mjukvara från SweTrack Electronics AB. När du använder en av våra mjukvarutjänster har du ett personligt konto som är knutet till din(a) GPS-spårningsenhet(er). Kontot skyddas med hjälp av ett lösenord som du själv väljer när du skapar kontot. Vi rekommenderar att du använder ett starkt lösenord som innehåller både STORA och små bokstäver, siffror och specialtecken såsom utropstecken, frågetecken och punkter. Lösenorden lagras i krypterad form i vår databas. Det är inte möjligt för SweTrack Electronics AB eller någon tredje part att se vilket lösenord du använder till ditt konto hos oss. Vi vill uppmana dig att aldrig dela med dig av dina användaruppgifter till någon annan, samt att byta lösenord frekvent.

När du skapar kontot i appen så har du möjlighet att fylla i förnamn och efternamn, samt telefonnummer. Att uppge denna information är helt frivilligt och informationen används endast för att skapa en mer personlig användarupplevelse i appen. Denna information, om du väljer att uppge den, lämnas aldrig vidare till tredje part.

Avslutande av användarkonto
Det finns i dagsläget inte någon funktion i vår mjukvara för att radera ett registrerat konto. Om du önskar radera ditt konto och all information som i våra databaser finns knutet till ditt konto, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Har du fler frågor?

Kontakta oss idag så hjälper vi dig!