SweTrack

Jämför produkter

Denna sida förklarar kort skilladen mellan våra olika produkter. Vi berättar även vilka produkter som rekommenderas till vilket användningsområde. Huvudsakligen kan våra produkter delas in i två kategorier: GPS-spårare för fast montering och GPS-spårare med batteridrift. Vilken typ av produkt du ska välja beror på i vilket ändamål produkten ska användas. Bläddra vidare för att läsa mer!

GPS-spårare för fast montering

Du som vill spåra ett fordon, exempelvis en bil eller en motorcykel, under en längre tidsperiod bör välja en GPS-spårare för fast montering. Dessa produkter är mycket kompakta och svåra att upptäcka. Du installerar GPS-spåraren genom att ansluta den direkt till elsystemet i fordonet, och du behöver därför inte ta loss GPS-spåraren för laddning med jämna mellanrum. Tack vare produkternas ringa storlek så är de enkla att gömma i fordonet - du kan exempelvis gömma produkten ovanför en taklampa i din husbil, eller vid bakljuset på din personbil. Trots att produkterna inte är tänkta att drivas utan fast strömanslutning, så har de ett litet batteri inbyggt som syftar till att bibehålla uppkopplingen under en begränsad tid om strömtillförseln av en eller annan orsak skulle brytas.

Idag har vi två modeller för fast montering: SweTrack Lite och SweTrack Engine. Vilken produkt du skall välja beror på hur höga krav du har på produkten sett till funktionalitet och prestanda - i tabellen nedan specificeras skillnaderna på de två modellerna.

Egenskap SweTrack Lite SweTrack Engine
Livespårning via app Ja Ja
Positionsintervall för livespårning1 2 minuter 10 sekunder
Larm vid bruten strömtillförsel Nej Ja
Avlyssningsfunktion Nej Ja
Positionering via SMS Nej Ja
Positionsloggning på SD-kort2 Nej Ja
Back-up-batteriets kapacitet 100 mAh 500 mAh
Standbytid vid batteridrift Ca 3 dagar Ca 14 dagar
SIM-kort Integrerat SweTrack Europakort3 Valfritt eget SIM-kort, t.ex. kontantkort
Trafikavgift för SIM-kort 49:-/månad, inkl. användning i EU Bestäms av din mobiloperatör
Precision vid GPS-spårning ~10 meter ~5 meter
Längd 73 mm 90 mm
Bredd 25 mm 50 mm
Höjd 12 mm 16 mm
Vikt 26.6 gram 65 gram
Rekommenderat pris 499 kr inkl. moms 2499 kr inkl. moms
Mer information Klicka här! Klicka här!
1 Positionsintervallet för livespårning anger hur ofta GPS-spåraren rapporterar sin aktuella position till SweTrack Live-appen. Ju tätare detta intervall är, desto mer exakta blir de positionsuppgifter som du får när enheten är i rörelse. På SweTrack Engine är intervallet ställbart mellan 10 sekunder och 24 timmar. På SweTrack Lite är intervallet ej ställbart, utan är låst till en position varannan minut.

2 SweTrack Engine har stöd för att lagra GPS-koordinater på SD-kort. Detta är användbart om det av något skäl inte går att använda sig av mobildata för att överföra positionerna till SweTrack Live. Positionerna sparas i .gpx-format och kan avläsas med särskild programvara på en PC.

3 SweTrack Lite använder sig inte av ett vanligt SIM-kort, t.ex. ett kontantkort, utan levereras med ett integrerat SIM-kort. Du laddar SIM-kortet med trafik, precis som ett kontantkort, via vår hemsida till en kostnad av 49:- per månad inklusive moms. Prenumerationen kan när som helst avbrytas, och du binder inte upp dig på krångliga avtal av något slag!


GPS-spårare med batteridrift

En GPS-spårare med batteridrift lämpar sig för spårning av objekt som inte har ett eget elsystem - t.ex. cyklar, utombordsmotorer, containrar och resväskor - alternativt för temporär montering på fordon såsom personbilar i de fall då det av praktiska skäl inte är lämpligt att välja en modell som ansluts permanent till fordonets elsystem. GPS-spåraren är i detta fall helt oberoende av extern ström, och drivs istället med ett inbyggt batteri som laddas upp i ett vanligt vägguttag. När det är dags att ladda batteriet påminns du om detta med ett SMS, och hur länge batteriet räcker beror på vilken modell du väljer och hur den används. Ju fler positioner som GPS-spåraren rapporterar till dig, desto mer energi konsumeras.

Vi har idag två modeller med batteridrift, nämligen SweTrack Extreme och SweTrack Bike. SweTrack Extreme är en serie portabla GPS-spårare som finns med varierande batterikapacitet. Modellerna i Extreme-serien har en kraftfull magnet inbyggt, och det går därför att montera produkten i stort sett var som helst. SweTrack Bike är en liten GPS-spårare, kamouflerad som en cykellampa - och som namnet antyder, så är den avsedd för montering på din cykel. I tabellen nedan så beskriver vi skillnaderna mellan alla batteridrivna modeller i vårt sortiment, både sett till funktionalitet och batteriprestanda.

Egenskap SweTrack Extreme V5 SweTrack Extreme V10 SweTrack Extreme V20 SweTrack Bike
Livespårning via app Ja Ja Ja Ja
Positionsintervall för livespårning 10 sekunder 10 sekunder 10 sekunder 10 sekunder
Magnet Ja Ja Ja Nej
Avlyssningsfunktion Ja Ja Ja Nej
Positionering via SMS Ja Ja Ja Ja
Batterikapacitet 5000 mAh 10 000 mAh 20 000 mAh 600 mAh
Standbytid (stillastående) Upp till 3 år Upp till 5 år Upp till 10 år Upp till 2 månader
Drifttid vid livespårning (rörelse) 90 timmar 180 timmar 360 timmar 24 timmar
Typ av SIM-kort Valfritt eget SIM-kort - t.ex. kontantkort
Trafikavgift för SIM-kort Bestäms av din mobiloperatör
Precision vid GPS-spårning ~5 meter
Längd 117 mm 153 mm 153 mm 53 mm
Bredd 58 mm 59 mm 59 mm 20 mm
Höjd 30 mm 34 mm 45 mm 20 mm
Vikt 224 gram 346 gram 534 gram 43 gram
Rekommenderat pris 2995 kr inkl. moms 3995 kr inkl. moms 4995 kr inkl. moms 999 kr inkl. moms
Mer information Klicka här! Klicka här!
1 Positionsintervallet för livespårning anger hur ofta GPS-spåraren rapporterar sin aktuella position till SweTrack Live-appen. Ju tätare detta intervall är, desto mer exakta blir de positionsuppgifter som du får när enheten är i rörelse. Intervallet är ställbart mellan 10 sekunder och 24 timmar på SweTrack Extreme och SweTrack Bike. Längre intervaller mellan positionsuppdateringarna förlänger batteritiden. I samtliga kalkylationer över batteritid utgår vi från att produkten är inställd på en position var tionde sekund.


Behöver du ytterligare vägledning?
Vi finns här för att svara på dina frågor. Kontakta oss på info@swetrack.com, så hjälper vi dig!