Hårdvarugaranti för
SweTracks produkter

Hej! Vad kul att du hittat hit.

Samtliga hårdvaruprodukter från SweTrack levereras med ett års begränsad fabriksgaranti. På denna sida finner du information om vad som omfattas av garantin, vilka rättigheter du som kund har vid reklamation samt hur du går tillväga för att reklamera en defekt vara.

Kort information

Alltid ett års garanti

All hårdvara från SweTrack Electronics AB levereras med ett års fabriksgaranti direkt från SweTrack, oavsett var du köpt din produkt. Fabriksgarantin täcker hårdvarufel av ursprunglig karaktär, det vill säga fabrikationsfel. Garantin täcker inte fel som uppstått till följd av felaktig hantering, exempelvis fuktskador på en produkt som inte är certifierat vattentät.

3 års reklamationsrätt för privatperson

Du som privatperson har 3 års reklamationsrätt i enlighet med Konsumentköplagen. Detta ger dig möjlighet att reklamera fabrikationsfel upp till tre år efter inköpsdatum. Den stora skillnaden mellan garanti och reklamationsrätt är att bevisbördan ligger på konsumenten vid reklamation efter 6 månader; det är alltså ditt ansvar att påvisa att felet kan betraktas som ursprungligt.

Fri support på alla produkter

Vi ger dig fri support på din SweTrack-produkt - oavsett var du köpt den! Du hittar svar på de vanligaste frågorna i vårt Supportcenter, och du kan även kontakta oss direkt på support@swetrack.com.

Mer information om garanti och reklamation

Vad täcks av fabriksgarantin?
Fabriksgarantin omfattar samtliga hårdvaruprodukter från SweTrack och gäller i ett år från inköpsdatum. Du ska på begäran kunna styrka inköpsdatumet genom uppvisande av köpebevis, till exempel kontantkvitto eller faktura.

Fabriksgarantin innebär att fel som kan härledas till produktionsfel åtgärdas utan extra kostnad för din del. Detta kan exempelvis vara att produkten plötsligt inte startar, eller att den upphör att fungera på något annat sätt utan att yttre åverkan kan påvisas. Fabriksgarantin omfattar inte fel som kan härledas till yttre åverkan, exempelvis kraftigt våld, eller felaktig hantering såsom ej korrekt utförd installation eller otillåten modifikation av mjukvaran i enheten. SweTrack lämnar samma garantivillkor till alla, oavsett om du är privatkund eller företagare. Du som är företagskund kan även ha ett supportavtal på din produkt. Detta avtals omfattning regleras separat i den kommunikation som sker mellan er och oss när supportavtalet upprättas.

Hur åtgärdas felet på produkten?
Vi försöker alltid i möjligaste mån att reparera produkten om ett fabrikationsfel kan konstateras. Om reparation ej är möjlig, kommer du i möjligaste mån att ersättas med en ny produkt av samma modell. Om den produkt du köpt ej längre är tillgänglig, exempelvis på grund av att produkten inte längre produceras, kommer du i möjligaste mån att ersättas med en ny produkt av annan modell med likvärdig funktionalitet. Om det ej är möjligt att ersätta produkten med någon annan produkt, eller om du avböjer ett utbyte mot en likvärdig produkt, kommer inköpsbeloppet att återbetalas till dig.

Hur går jag tillväga för att anmäla ett garantiärende?
Börja alltid med att kontakta återförsäljaren av produkten. Om du har köpt produkten direkt från oss på SweTrack, så kan du kontakta oss direkt på mailadressen support@swetrack.com. Vi kommer alltid att inleda ärendet med en distansfelsökning för att undvika att du behöver skicka in produkten till oss i onödan. Många fel är mjukvarurelaterade, och kan enkelt åtgärdas av oss utan att du behöver lämna ifrån dig produkten. Om vi i vår felsökning och dialog med dig inte kan åtgärda problemet direkt, så kommer du bli ombedd att skicka in produkten till oss för undersökning på plats. Om ett fabrikationsfel kan konstateras, så kommer problemet att åtgärdas enligt ovan. Om vi ej kan hitta något fel på din produkt, eller om felet kan härledas till yttre åverkan eller felaktig hantering, kommer du att debiteras en undersökningskostnad. Undersökningskostnaden uppgår för närvarande till 200 SEK plus moms och avser undersökning och felsökning. Vid reparation av produkt utanför garanti så kommer vi att återkomma till dig med ett kostnadsförslag på reparationen. Om du avböjer kostnadsförslaget kan du välja att få produkten returnerad till självkostnadspris, alternativt kan du välja att ej återfå produkten varpå vi kommer att förverka (skrota) produkten. Vi återvinner alltid elektronik på ett miljömässigt sätt. Samtliga kunder hos SweTrack Electronics AB har rätt att insända uttjänt GPS-spårningsutrustning från SweTrack till oss för kostnadsfri återvinning på ett miljömässigt sätt.

Vad är reklamationsrätt, och vad är det för skillnad på reklamationsrätt och garanti?
Ofta förväxlas garanti och reklamationsrätt. Här försöker vi reda ut skillnaden på dessa två, och förklara vilka rättigheter och skyldigheter du som privatkonsument har vid reklamation. Till att börja med så är garanti inte något som regleras av lag, utan något som en säljare av en produkt på frivillig basis kan lämna. Vi på SweTrack lämnar alltid ett års hårdvarugaranti på alla våra produkter, oavsett om du är privatkund eller företagare. Du som är privatperson har, utöver garantin, även en treårig reklamationsrätt som är reglerad av svensk lagstiftning.

Du som privatperson har rätt att reklamera, det vill säga klaga på, en vara du köpt i tre år efter att du mottagit varan. Lagstiftningen anger dock att reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel på varan upptäckts. Ofta anses skälig tid innebära cirka två månader. Under de första sex månaderna så är det säljarens ansvar att bevisa att felet inte fanns ursprungligen, och om säljaren inte kan bevisa detta så anses varan vara felaktig. Efter sex månader är det dock hos köparen som bevisbördan ligger. Detta innebär att du som köpare behöver påvisa att felet fanns från början.

Om varan är felaktig, så har du enligt konsumentköplagen rätt till något av följande:
- att felet rättas till
- omleverans, det vill säga att du får en ny produkt
- prisavdrag, det vill säga att du behåller produkten mot kompensation
- få ersättning för reparation som sker av annan aktör
- häva köpet och få köpeskillingen återbetald
- hålla inne betalning
- få skadestånd

Du kan inte kombinera flera av ovanstående alternativ. För att reklamera en vara ska du i första hand vända dig till den aktör du köpt produkten av från början. Om du köpt produkten direkt från SweTrack, så kontaktar du oss direkt. Observera att reklamationsrätten, till skillnad från garantin, ej är knuten till själva produkten utan är knuten till den ursprungliga köparen av produkten. Detta innebär med andra ord att om du köpt en vara i andra hand, så har du ingen rätt att reklamera denna vara eftersom reklamationsrätten är knuten till ursprungsköparen. Du ska på begäran kunna styrka ditt köp med kopia av köpebevis, till exempel kontantkvitto eller faktura.

Hur fungerar er kundsupport?
SweTrack lämnar fri support på alla hårdvaru- och mjukvaruprodukter. Detta innebär att vi på distans hjälper dig med eventuella funderingar du har kring hanteringen av din produkt. Vi vill uppmana våra kunder att alltid läsa den medföljande instruktionsboken noggrant samt konsultera vårt Supportcenter innan kontakt tas med vår kundtjänst. Om du inte själv finner svaret på din fråga i instruktionsmanualen eller supportcentret så kommer vi självklart att hjälpa dig. Du kan kontakta oss via mail på support@swetrack.com. Vi tar även emot supportärenden via telefon i mån av tid. Vårt telefonnummer är 08-121 484 58.

Hur hanterar ni mina personuppgifter när jag använder er mjukvara?
Du finner information om hur dina personuppgifter hanteras här.

Har du fler frågor?

Kontakta oss idag så hjälper vi dig!