SweTrack


Beskrivning

Har du ett befintligt system som du använder i din verksamhet som bygger på många års utveckling, planering och invecklad programmering? Lugn, du är inte ensam!

Många företag använder idag komplexa mjukvarulösningar av olika slag, exempelvis fleet management-plattformar och dylikt. Söker du en lösning för att applicera GPS-spårning i din verksamhet, men vill inte behöva arbeta med två parallella system? Då kan SweTracks API vara något för dig. Vi har tagit fram ett helt egenutvecklat API som gör att positioneringsdata från spårsändare av valfritt fabrikat på ett enkelt sätt kan integreras i era befintliga affärs- och administrationssystem. Du kan alltså utnyttja den fantastiska potentialen i våra hårdvaru- och mjukvarulösningar, utan att behöva arbeta med dubbla system. Dessutom har vi ett SDK för att integrera funktionaliteten i era befintliga smartphoneapplikationer, så att era smartphoneappar kan skicka upp positioneringsdata till vårt back-end.
På så sätt sparar ni resurser då ni slipper bygga nya komplexa lösningar.

Prissättning


Kontakta oss för offert och mer detaljerad information om den lösning ni behöver så hjälper vi er att hitta rätt lösning.