SweTrack

SweTrack Live

SweTrack Live - följ din eller dina enheter i realtid via SweTrack-Live plattformen.

Sammanfattning

Stöd för dator
Ja
Stöd för Appar
Ja, iOS & Android
Cloud-baserat
Ja
Historik
Ja, vid önskan
Geofence
Ja
Hastighetslarm
Ja
Kostandsfritt
SweTrack produkter

Beskrivning

SweTrack Live - följ din spårningsutrustning i realtid! Med hjälp av SweTrack Live möjliggörs realtidsspårning via smartphone applikationer och webbläsaren i datorn. SweTrack Live är helt cloud-baserat vilket frigör dig som användare ifrån permanenta system och programvara på datorn.
Ta och närmsta iOS-enhet eller Android telefon. Ladda ner SweTrack Live appen och logga in med ditt användarnamn och lösenord - klart! Du kan nu följa din SweTrack-spårningsutrusting i realtid, göra inställningar, sätta upp geografiskt område, ladda historik, med mera.

VARFÖR VÄLJA SweTrack Live ?
Ett SweTrack Live konto medföljer kostandsfritt för alla SweTrack produkter. Samtliga SweTrack-produkter kan sammlas på samma konto, och därmed på samma karta, för att underlätta vid administrerande av flera enheter samtidigt.

På kartan i smartphone applikationerna för iOS och Android alternativ via webbläsaren kan alla spårningsenheter följas på en och samma karta. När enheten är aktiv och i rörelse så byter ikonen för den aktuella enheten färg, för att man snabbt ska kunna få en överblick över vilka enheter som är i röresle.
Varje enhet kan öppnas på en egen karta, där bara den aktuella enheten syns. Där kan övrig information om enheten ses, så som hastighet, online/offline med mera.
Enheten kan följas, och då ritas den aktuella positionen ut med sträck bakom när den färdas. Position uppdateras automatiskt och kontinuerligt på kartan.
Geografiska stängsel över områden som enheten får befinna sig innuti, alternativt inte får passera in i kan sättas upp direkt i smartphone applikationerna. Eller via webbläsaren i datorn. Där kan geografiska stängslet även markeras som aktivt för alla kontots enheter, alternativt för en specifik enhet. Geografiskt stängsel kan både ritas ut som en cirekl, eller som punkter.
Direkt i applikationerna för iOS och Android, alternativt från webbläsaren i datorn kan information om enheterna redigeras. Information sås om visnings namn, beskrivning, ikon som visas på kartan och ladda upp en valfri bild.
Enheternas historik kan visas både direkt i smartphone applikationerna, eller via webbläsaren i datorn. Ett startdatum, starttid, ett slut datum och en sluttid väljs och därefter hämtas den historiken och ritas ut på kartan. Därefter kan även detaljerad histoik visas, då visas varje positioneringspunkt tydligare och blir klickbara, klickar man på dessa på visas datumet, tiden, och hastigheten vid den specifika positioneirngspunkten.
Alla kontoinställningar kan göras både direkt i smartphone applikationerna för iOS och Android, samt via webbläsaren i datorn.
Livespårningsplattformen SweTrack Live - medföljer kostandsfritt med alla SweTrack produkter. Med hjälp av SweTrack Live kan enhetens position i realtid följas på en karta - direkt från dator, mobil eller surfplatta. Applikationer för iOS och Android går att ladda ner på AppStore och GooglePlay under namnen "SweTrack Live".

Kontakta säljare

Ossi Dillström
Försäljning

SweTrack
Försäljning